top of page

Aanspreekpunt integriteit (API)

Een Aanspreekpersoon Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. 

 

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat .  

 

Waarom?  

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

 

Wie?  

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de clubs zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Aanspreekpunten integriteit voor Judoschool Ippon Buggenhout vzw zijn Mieke Drieghe en Sven Segers.

DSC_0954 - Bewerkt.png

Sven Segers

+32 494 18 55 83

Mieke.jpg

Mieke Drieghe

/

+32 472 68 21 76

bottom of page